Energioptimering – Sådan kommer du i gang

0

Hvis man ønsker at energioptimerer sin bolig som privatperson, er der en række tiltag, man kan gøre. De tiltag, vi kommer ind på her, er alle sammen nogle, man kan søge om energitilskud til hos energiselskaberne og som giver et stort udbytte både økonomisk og miljømæssigt.

Det man skal huske i forbindelse med ansøgning om energitilskud er, at man skal søge om tilskuddet, inden man køber materialer eller på nogen måde går i gang med projektet. Ellers er det ikke muligt at få tilskud.

Hvad kan man få tilskud til?

De tiltag man kan få tilskud til er naturligvis noget, der mindsker CO2 udledningen. Det vil sige, at man både sparer penge og gør noget godt for miljøet. De tiltag man med fordel kan gå i gang med er:

 • Udskiftning af ældre vinduer og døre
 • Efterisolering af tag, loft, gulve og vægge mv.
 • Udskiftning af fjernvarmeanlæg
 • Installering af varmepumpe
 • Udskiftning af fyr – både olie og gas
 • Installering af ventilationsanlæg
 • Udskiftning af radiatorventiler
 • Udskiftning til LED-belysning

Det tilskud, man får til de forskellige tiltag, har ikke noget med materialeomkostninger og arbejdstimer at gøre. Det bygger udelukkende på en beregning af, hvor meget energi, der kan spares på et år. Herunder uddyber vi nogle oplagte tiltag.

Udskiftning af vinduer

Hvis man skal have tilskud til udskiftning af vinduer skal de nye have et energimærke B eller A. Har de kun energimærke C, gives der ikke tilskud. Når man søger om energitilskuddet, skal man indsende: fakturaen for de indkøbte materialer eller det udførte arbejde, en stykliste fra vinduesproducenten sammen med en dokumentation for, at det drejer sig om vinduer med et energimærke på enten B eller A.

Man kan vælge kun at udskifte glasset i vinduerne. Men den bedste løsning er at skifte hele vinduet, da der ellers kan opstå en kuldebro.

Hvor stort et energitilskud man får for at udskifte vinduerne kommer blandt andet an på, hvilken varmekilde boligen har. Skal man ud i en komplet energirenovering gennem en periode på flere år, er det derfor en god ide at starte med vinduer, døre og isolering, men vente med varmekilden. På den måde opnås et større tilskud beregnet på den nuværende varmekilde.

Efterisolering

Man kan isolere og efterisolerer sin bolig på mange forskellige måder. Nogle af de tiltag, der ofte vil give en stor besparelse er hulmursisolering (det kan der dog ikke gives tilskud til mere), loftsisolering, isolering af varmerør og kælderisolering. Men det afhænger naturligvis af størrelsen på det areal, som skal isoleres. Og igen som beskrevet i det ovenstående afsnit, så har boligens varmekilde også betydning for beregningen af tilskuddet.

Følgende isoleringstyper, kan blandt andet godkendes:

 • Isolering af loftet mod tagside
 • Isolering mellem etager
 • Isolering af hulrum mod vægge, der ikke er isolerede
 • Udvendig og indvendig isolering af vægge
 • Gulvisolering mod krybekælder eller mod beton/jord
 • Isolering af en opvarmet kælder både indvendig og udvendig
 • Isolering af varmerør i rum, der ikke er opvarmede

Fra oliefyr til varmepumpe

Det er både en økonomisk og miljømæssig god ide at udskifte et gammelt oliefyr med en energirigtig varmepumpe. Man kan vælge at foretage en fuldstændig udskiftning eller en delvis udskiftning. Vil man helt af med oliefyret kan man installere en luft til vand- eller en jordvarmepumpe, der både opvarmer boligen og brugsvandet. Alternativt kan man supplere sit oliefyr med en luft til luft-varmepumpe. Løsningen er billigere, men man skal lige være klar over, at luft til luft-varmepumpen ikke leverer varmt vand. Den leverer udelukkende varme.

Hvis man gerne vil udskifte oliefyret helt med en luft til vand- eller jordvarmepumpe, skal man være opmærksom på, at det kun kan svare sig, at installere de nævnte typer varmepumper, hvis boligens klimaskærm er helt i top. Er den det, vil man ved en udskiftning af et gammelt oliefyr kunne spare op imod halvdelen af sin varmeregning.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Share.
Loading Facebook Comments ...

Leave A Reply