Gamle olietanke udgør stor risiko for kommende huskøbere

0

I mange ældre huse er der nedgravet olietanke i haven. Selvom huset er godt isoleret og optimeret i forhold til elforbrug, bør du altid undersøge, om olietanken er tømt og afblændet korrekt. Det kan have store og dyre konsekvenser for dig, hvis den ikke er.

Drømmer du om et nyt lavenergihus, sidder du sikkert og ser på, hvor godt huset er isoleret, og hvad energimærket på huset er. Det er også vigtige parametre, men der kan være andre parametre, der er endnu vigtigere at se på.

Tidligere var det normalt at fyre med olie, og derfor fik mange huse gravet en olietank ned i haven. Der var det nemt at hente olie ind i huset, samtidig med at tanken hurtigt kunne fyldes. I løbet af 1970’erne og 1980’erne blev det dog så dyrt at fyre med olie, at de fleste tanke blev taget ud af brug og blændet af.

Har det lavenergihus, du ser på, en olietank i haven, er det vigtigt, at du undersøger forholdene omkring den nøje. Det kan nemlig godt være, at du er ved at gøre en god handel i forhold til et hus, der har god isolering og solceller på taget, men hvis der står en olietank og lækker i baghaven, kan du godt vinke farvel til de penge, som du sparer på varme og el hver måned.

Gamle olietanke er ofte ikke tømt eller afblændet korrekt

Da olietankene blev blændet af, skulle kommunerne føre tilsyn med, at de var tømte, og at de var afblændet korrekt. Det er dog ikke sket i alle tilfælde, på trods af at det i nogle tilfælde står i kommunens rapport. Du kan derfor godt komme ud for, at der står i rapporten, at olietanken er tømt, og afblændet korrekt, men at virkeligheden så er en helt anden, når den bliver gravet op. Det har de set flere eksempler på hos firmaet boligraadgiver.dk.

De har for eksempel haft en klient, der fik gravet en olietank op, der viste sig at indeholde 2 tons olie – selvom der stod i papirerne, at den var tømt. Heldigvis var olien ikke lækket. Så heldig var en anden klient ikke. Han måtte betale over 500.000 kroner for at få fjernet forurenet jord fra sin have, fordi den gamle olietank stod og lækkede. Læs mere på https://boligraadgiver.dk/olietanke-udgoer-en-miljoebombe-for-kommende-huskoebere/

Få sælger til at betale for at undersøge olietanken

For at undgå en ubehagelig og dyr overraskelse i haven bør du altid få sælger til at betale for at få undersøgt olietanken. Det bedste vil være, at sælger betaler for at få den gravet op, da den jo alligevel ikke skal bruges til noget.

I de fleste tilfælde vil du godt kunne få sælger til at undersøge det, da det jo også er i vedkommendes interesse, at han eller hun ikke bor på en forurenet grund. Kan du ikke få sælger til det, bør du kræve, at prisen afspejler, at der er en olietank, hvor du ikke ved, om den lækker. Det vil sige, at prisen skal sættes væsentligt ned – og så er det nok alligevel billigere for sælger at undersøge olietanken.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Share.
Loading Facebook Comments ...

Leave A Reply