Grøn & vedvarende energi

0

Grøn og vedvarende energi er og bliver den eneste rigtige måde at skaffe energi på. Vi hører tit om, at verdens oliereserver vil slippe op inden for de næste 100 år (cirka), hvilket i en nærfremtidig kontekst betyder, at priserne på energi produceret af kul og olie vil stige drastisk. Dette er også hovedårsagen til, at der forskes og investeres så meget i grønne energiformer, da disse samtidig med at være vedvarende (og dermed ikke har begrænsede reserver i naturen), også er miljøvenlig i forhold til CO2-udslip og forurening.

På baggrund af disse fakta, kan det altså siges at være en rigtig god idé at anskaffe sig vedvarende energikilder. Faktisk er det slet ikke særligt krævende hverken tidsmæssigt eller økonomisk, hvis man gerne vil skifte til en mere grøn retning – både når det kommer til derhjemme eller i samfundet som helhed. Dette kan gøres på flere måder, f.eks. ved at anskaffe sig et solcelleanlæg til sin hustand, men alt dette du kan læse mere om i de nedenstående afsnit, hvor vi også beskriver, hvad grøn energi egentlig er for en størrelse, og hvad begrebet i sagens kerne betegner.

Grøn energi – hvad er det?

Grøn energi er et meget brugt term i den offentlige sfære – specielt i positive vendinger, hvilket heller ikke er forkert. Den første del af begrebet, nemlig ”grøn” henviser til, at der ikke udledes kuldioxid (CO2) i forbindelse med produktionen af den pågældende energi. Dette vil i praksis sige, at for at vi kan give en energikilde et grønt stempel, så skal denne være CO2-neutral. Den anden del af begrebet, nemlig ”energi” kan både forstås i forhold til strøm og varme, hvilket som bekendt kræver, at der skabes en vis form for energi, før at disse to ydelser kan produceres og leveres til forbrugerne.

Da der som sagt forskes og investeres enormt i grøn energi, har man allerede på flere kontinenter set succesfulde resultater med overgangen fra fossile brændstoffer til grøn/vedvarende energikilder. Både på de miljømæssige og økonomiske parametre er der store gevinster at hente, da man først og fremmest kan skåne atmosfæren for en stor mængde CO2 og dermed bremse den globale opvarmnings udvikling, samtidig med at man økonomisk ikke skal bruge enorme ressourcer på at udvinde alverdens kul- og oliereserver. I dette tilfælde er der altså noget at vinde for alle parter.

Solceller – et skoleeksempel på en vedvarende energikilde

Der findes flere forskellige vedvarende energikilder. Klassiske eksempler er følgende:

• Vandenergi
• Bølgeenergi
• Vindenergi
• Solenergi

Sidstnævnte (solenergi) er nok det mest traditionelle skoleeksempel på en energiform, hvor der som sagt både er mange miljømæssige og økonomiske gevinster at hente. Energi fra solens stråler udvindes bl.a. i solcelleanlæg. Adskillige danske husstande har et solcelleanlæg installeret, men hvordan virker sådan et stykke teknologi egentlig i praksis? Det forsøger vi nu at forklare så håndgribeligt som overhovedet muligt.

Solcelleanlæg består hovedsageligt af en glasoverflade, hvorunder der ligger forskellige lag af siliciumsblandinger, som både indeholder elektroner og protoner. Når solens stråler rammer glasset, får elektronerne tilført så meget energi, at der skabes en spændingsforskel, som forsøges udlignet ved at producere elektricitet (strøm) i form af jævnstrøm. For at strømmen kan anvendes i en hustand, sidder der en vekselretter indbygget i solcellen, som gør, at den producerede strøm konverteres fra jævnstrøm til vekselstrøm, således at strømmen kan bruges i et almindeligt hus.

Solceller er meget økonomisk profitable for dig som privatperson, da du kan spare mange penge hvert år på elregningen ved levere noget af din strøm selv. Dette er også en af grundende til, at det kan anbefales at anskaffe sig solceller til sit hus, hvis man ikke allerede har det i forvejen. Ikke nok med, at man sparer sig selv for en masse penge, man sparer også miljøet for en væsentlig mængde CO2. Alt i alt er der derfor ingen rationelle grunde til, at lade være med at anskaffe sig et solcelleanlæg.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.4/5 (24 votes cast)
Grøn & vedvarende energi, 3.4 out of 5 based on 24 ratings
Share.
Loading Facebook Comments ...

Leave A Reply