Lavenergi kølecontainer

0

Kølecontainere er noget man ofte vil se omkring festivaller, koncerter, byfester og lignende hvor mange mennesker samles et sted hvor der normalt ikke er køleskabe og frysere nok til at holde drikkevarer og fødevarer kolde til mange mennesker.

Det er ofte store budgetter der anvendes ved sådanne arrangementer, og dermed er der også mange poster som samlet vil betyde mange penge hvis der kan spares nogen få procent på hver post.

Derfor giver det rigtig god mening at kigge på en nyere energieffektiv kølecontainer frem for en ældre kølecontainer.

Kølig besparelse på energien

En ny kølecontainer vil typisk være bedre isoleret og helt tæt, så den kølede luft ikke siver ud.

Ældre kølecontainere og frysecontainere leveres ofte uden kølerumslameller, hvilket betyder at der forsvinder meget køligt luft ud af containeren når døren åbnes. En kølecontainer med kølerumslameller holder meget mere at det kølige luft inde i containeren. Samtidig hjælper kølerumslamellerne med at undgå kondensvand som vil fryse til og dermed kræve ekstra rengøring.

Kombinationen af bedre isolering, helt tætte containere og kølerumslamellerne betyder store besparelser på strømforbruget, og dermed store besparelser for pengepungen.

Effektiv og stabil køling

Med en kølecontainer / frysecontainer i god stand opnås en god at stabil temperatur, så de fødevarer eller drikkevarer der opbevares inde i containeren holdes ved den korrekte temperatur. Temperaturerne kan typisk indstille præcist inden for en temperaturskala mellem + 25 grader celsius og – 30 grader celsius.

Med det store temperaturspænd som en kølecontainer / frysecontainer kan indstilles til, er der mange andre muligheder end opbevaring af fødevarer og drikkevarer.

En kølecontainer / frysecontainer kan også anvendes til bekæmpelse af væggelus, til opbevaring af blomster eller dyreskind

Køle-/Frysecontainere er dermed også velegnede for blomsterforretninger og blomsterbindere der mangler kølig lagerplads, men som ikke få lov til at bygge til, eller syntes at det bliver for dyrt at bygge til. Containerne bruges også af skadedyrsbekæmpere, som kan flytte møbler og andet indbo ud i en frysecontainer i haven, hvis der konstateres angreb af væggelus. Væggelusene kan være svære at komme af med inde i husene da de nemt kan gemme sig i alle de ting vi har stående, men ved at flytte tingene ud i en frysecontainer, kan temperaturen sænkes så meget så væggelusene dør.

Køb eller leje

En kølecontainer er typisk noget som skal bruges i en kortere periode, og selvom man skal bruge den flere gange, vil det ofte være billigst at leje containeren. I de perioder hvor kølecontaineren ikke bruges, skal den opmagasineres et sted. Containeren fylder en del og derfor vil prisen for opmagasinering af containeren være noget der skal tages med i regnestykket.

Ved at leje en kølecontainer betaler du kun for den periode hvor du har brug for den ekstra køleplads.

Har du behov for ekstra lagerplads med køl i en kortere periode, vil en kølecontainer / frysecontainer også være oplagt at leje, men skal du bruge lagerpladsen i længere tid, og må du ikke bygge til, kan det være oplagt at købe containeren i stedet.

Billedtekst: Kølerumslamellerne holder kulden inde i kølecontaineren hvilket er med til at holde energiforbruget lavt.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Share.
Loading Facebook Comments ...

Leave A Reply