Omfangsdræn

0

omfangsdrænHar du problemer med fugt i kælderen, eller er du bange for, at problemer opstår? Uanset om det er det ene eller andet, der er tilfældet, så skal der ikke være nogen tvivl om, at en omfangsdræn meget vel kunne være løsningen på dit problem. Det tjener som sådan en meget simpel opgave, hvilket er, at lede alt det overskydende vand væk og det er naturligvis med til at mindske risikoen for vand- og fugtskader i boligen.

Hvis du i samme ombæring sørger for at få isoleret din kældervæg, så kan du faktisk få et tilskud til projektet, så derfor er det en god idé, at man altid sørger for at få isoleret sin kældervæg i forbindelse med etableringen af et omfangsdræn, hvis ikke man allerede har fået det gjort. Ikke nok med, at du dermed kan få et tilskud, men du kommer også til at kunne mærke det på varmeforbruget og dermed også din pengepung i sidste ende.

Hvad er et omfangsdræn?

Det kan være vanskeligt at danne sig en idé om, hvad et omfangsdræn egentlig er, hvis ikke man har en nogenlunde viden indenfor dette område. Der er dog mange, der vælger at sammenligne et omfangsdræn med en tagrende, der er blevet nedgravet og dermed tjener nogenlunde det samme formål som en tagrende, men dog blot under jorden. Omfangsdrænet bliver altid placeret langs boligens fundament og ydermuren på den bolig, der bliver etableret op ad, hvor den har til opgave at skulle lede alt det overskydende vand væk fra boligen, så du dermed ikke længere skal være bange for at du kommer til at få fugt i kælderen eller at der på anden vis kommer vand ind i boligen. Derfor er det naturligvis en god idé at få etableret et omfangsdræn, hvis ikke det allerede er tilfældet, at der er etableret et omfangsdræn ved din bolig.

Som nævnt ovenfor, så er det omfangsdrænets opgave at sørge for, at overskydende vand bliver ledt væk fra boligens vægge, så der ikke danner sig fugt i væggene. I denne forbindelse er det naturligvis relevant at vide, hvor vandet egentlig kommer fra, da det selvfølgelig ikke er hvilken som helst type af vand, der bliver ledt væk af et omfangsdræn. Vandet kan dog stamme fra flere forskellige steder, da det både kan være fra overfladevand, der er dannet som følge af kraftig nedbør eller fra høj grundvandsstand, der dermed skaber et vandtryk mod huset. Drænet sørger for at alt dette vand vil blive ledt væk fra huset og i stedet vil det så blive ført videre ned til en brønd, der er særligt velegnet til det vand, der kommer fra omfangsdrænet. Fra denne brønd vil vandet blive ledt videre ned til et decideret kloak- og afløbssystem, hvorefter du er kommet helt af med det vand, der kunne have skabt et stort problem for dig.

Hvilke krav bør du stille til dit omfangsdræn?

Der skal bestemt ikke være nogen tvivl om, at etableringen af et omfangsdræn ikke er noget, du bare lige hurtigt vil kunne klare. Det er en opgave, der byder på rigtig mange aspekter og derfor er det også uhyre vigtigt, at du hverken selv giver dig i kast med opgaven eller overlader den til nogen, der ikke har den nødvendige erfaring og ekspertise indenfor dette felt. Du skal f.eks. sørge for, at det er en autoriseret kloakmester, der sørger for at dit dræningssystem bliver tilkoblet til kloaksystemet på korrekt vis, så der ikke opstår problemer i denne sammenhæng. Det er desuden en kloakmester, der kommer til at stå for langt hovedparten af opgaven med at få etableret et omfangsdræn, uanset om der er tale om et stort eller lille et – og i begge tilfælde er der også tale om en meget tung og krævende arbejdsproces, der absolut ikke bør overlades til andre end kompetente fagfolk med både erfaring og ekspertise, når det kommer til sådanne opgaver.

Du kan desuden heller ikke få lov til at etablere et omfangsdræn, uden at det kræver indblanding af din kommune, da de skal godkende dit anlæg enten før eller efter, at det er blevet færdigetableret. Du skal altid sørge for at henvende dig til den tekniske forvaltning, inden du sætter gang i arbejdet med at etablere et omfangsdræn ved din bolig, da det er dem, der kan og skal fortælle dig om, hvorvidt du skal sende en ansøgning før eller efter arbejdet er færdiggjort. Det handler dog ikke kun om at få sendt en korrekt ansøgning til kommunen og sørge for at ansætte de rette folk til opgaven – du skal samtidig også være meget opmærksom på, at arbejdet og opgaven bliver udført til perfektion. Der er mange ting, der kan gå galt i forbindelse med en sådan opgave og derfor skal al arbejdet udføres med omhu og med stor forsigtighed.

Du skal f.eks. sikre dig, at gravearbejdet bliver udført på korrekt vis, for hvis ikke det bliver gravet korrekt, så kan du heller ikke montere dit omfangsdræn på korrekt vis. Der er grænser for, hvor tæt, du kan grave ved huset og der er samtidig også grænser for, hvor dybt nede i jorden, at et omfangsdræn kan bruges til noget. Hvis du ikke er opmærksom på dette, så kan du ende med at jorden skrider og det vil betyde, at dit omfangsdræn ikke kan monteres. Endvidere, så er der også en lang række tekniske problematikker, der skal tages hensyn til – du skal blandt andet sørge for, at det er en fagligt kompetente person, der sørger for at vælge både filter og type af drænrør, da det er meget vigtigt, at det er de korrekte materialer, der bliver anvendt i forbindelse med etablering af et omfangsdræn, da effekten af drænet ellers ikke vil nå sit maksimale niveau.

Der er rigtig mange aspekter, der spiller ind i forbindelse med valget af de rette materialer til lige netop dit omfangsdræn, og det er naturligvis også blot én af de mange årsager til, hvorfor det bestemt ikke er en opgave, du bør forsøge dig med på egen hånd. Det afhænger blandt andet af, hvilken type af jord, der arbejdes med og hvad opgavens omfang egentlig lyder på, for der er stor forskel på, hvor effektivt og stærkt et dræn skal være. Der er dog langt flere krav og tekniske aspekter, der skal tages højde for og som kræver en helt særlig opmærksomhed, men det er din kloakmesters opgave at vide dette – pointen med dette er naturligvis, at du skal være indforstået med, at der er tale om en stor opgave og det kræver at du overlader jobbet til en person eller en virksomhed, der har både erfaring og kompetencerne i orden, når det kommer til etableringen af et omfangsdræn.

Kan det betale sig?

Hvis du har oplevet, at dit fundament og/eller sokkel suger fugt som følge af for meget vand op af huset, så er der bestemt ikke nogen tvivl om, at du bør overveje, hvorvidt det er ved at være tide at du får etableret et velfungerende omfangsdræn omkring huset. Hvis der først er kommet fugt i fundamentet, så kan det ende med at give alvorlige skader på dit hus, hvilket er ensbetydende med, at du kan risikere at der kommer både råd og svamp, og det kommer naturligvis til at medføre, at du pludselig står med en bolig, der har et uhyre dårligt indeklima, hvilket kan være både direkte sundhedsskadeligt og samtidig også rigtig irriterende for din daglige færden i din egen bolig. I de absolut værste tilfælde kan fugt i fundamentet endda også medføre, at du står med en ubrugelig underetage, fordi der ofte er fyldt med vand på gulvet – enten i små eller store mængder.

Det er dog meget vigtigt, at du sørger for at investere lidt tid i, at udføre en forundersøgelse for at finde ud af, om du reelt set har behov for at investere, inden du går ud og bruger en god mængde penge på at få etableret et dræn nær din bolig. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at du med garanti kommer til at bruge en del penge på at få etableret et omfangsdræn, uanset hvor stort eller hvor lille det er, så det kommer til at blive en relativt bekostelig affære, og derfor er det også en rigtig god idé at du sørger for at gøre dig så mange undersøgelser og forberedelser inden drænet bliver købt og lagt. Hvis jorden omkring din bolig eksempelvis ikke er egnet til et omfangsdræn, så kan det faktisk ikke betale sig for dig, da du dermed blot kommer til at spilde dine penge. Det siges, at lerjord er den absolut bedste jord til et dræn og sandjord er den værste type af jord til et dræn.

Ovenstående skyldes blandt andet at sandkorn er større end ler og derfor vil ler også pakke sig bedre sammen, hvilket vil resultere i, at det ikke er muligt at lede vandet væk på lige så effektiv vis som hvis der i stedet var tale om sand. Det er den primære årsag til, at et omfangsdræn vil have langt større effekt i ler, da vandet kommer til at stå meget længere tid op ad dit fundament og din kældervæg (hvis du vel at mærke har en kælder). Hvis der kommer et stort regnskyl, så vil det betyde, at vandet kommer til at trænge ned gennem jorden, hvor sandjorden blot vil lade vandet trænge hurtigt igennem, mens lerjord derimod vil lade vandet trænge langt langsommere igennem, og det kommer til at betyde, at vandet pakker sig op ad husets fundament eller kældervæg, hvilket naturligvis ikke er godt, da det lige netop er dét, der kan ende med at forårsage de mange problemer med vand og fugt.

Det er meget sjældent, at et fundament og/eller en kældervæg er 100% vandtæt, hvorfor man ofte vil se, at vand kan trænge gennem vægge og dermed give skjolder på indersiden eller endda små vandpytter på gulvet. Derfor er der mange danskere, der vælger at få etableret et omfangsdræn ved deres bolig, hvilket bestemt også må siges at være en rigtig god investering, hvis man vel at mærke har en jord, der tillader det og som reelt set kræver det. Hvis du i samme ombæring sørger for at dine kældervægge bliver isoleret, så sørger den hyrede virksomhed også for at få hæftet en fiberdug på ydersiden, så hvis dit dræn ikke kan klare de store vandmængder, så har du samtidig en fiberdug på ydersiden af din væg, der vil sørge for at beskytte din kældervæg mod vandindtrængen – derfor er det en rigtig god idé at få isoleret væggen i samme ombæring som du får etableret et omfangsdræn ved din bolig.

Her kan du også læse om mulighederne for at undgå fugt

Hvor meget koster det at etablere?

Selvom du med garanti ville foretrække at du blot fik et specifikt og entydigt svar på, hvor meget, det kommer til at koste dig at få etableret et omfangsdræn, så er det – desværre – et meget svært spørgsmål at svare på, da der er rigtig mange forskellige faktorer og parametre, der skal tages med i betragtningen, hvilket blandt andet inkluderer faktorer som selve omfanget af opgaven, hvilken type af jord, som det respektive dræn skal etableres i, antal meter af ønsket dræn, hvilken type af dræn og filter, der er ønsket og mange, mange andre ting. Dog er der en tommelfingerregel, der siger, at man godt kan forvente, at nedgravningen og etableringen af et omfangsdræn koster mellem 5.000 og 10.000 kroner pr. meter, hvorfor det godt kan blive en bekostelig affære og derfor skal det naturligvis også gøres ordentligt første gang og af en professionel virksomhed med stor erfaring.

Det er bestemt ikke nogen billig opgave at få etableret et omfangsdræn og hvis det var noget, du havde forventet, så er du med stor sandsynlighed blevet grumt skuffet. Faktum er nemlig, at prisen for en totalløsning på omfangsdræn her i Danmark nemt kan ende med at befinde sig et sted mellem 150.000 og 250.000 kroner afhængigt af opgavens størrelse og omfang. Det er dog ikke noget, der skal skræmme dig væk, for du vil komme til at skulle betale langt mere, hvis du ønskede at udbedre eventuelle fugtskader i boligen, som er kommet som følge af et manglende omfangsdræn. Det betyder også, at det er en god investering og pengene er derfor også rigtig godt givet ud i forhold til, hvad det kommer til at spare dig for af fugtskader og lignende. Derfor skal du bestemt heller ikke tøve med at få etableret et omfangsdræn, hvis det ikke allerede er noget, du har bestemt dig for at få gjort.

Når du skal betale mellem 150.000 og 250.000 kroner for at få etableret et omfangsdræn ved din bolig, så vil du med garanti også rigtig gerne vide, hvad det reelt set er, du kommer til et betale for og hvad prisen egentlig dækker over. Selvom det måske lyder relativt simpelt at skulle grave et dræn ned og dække det til igen, så er det dog en langt mere omfattende opgave, da der ikke blot skal graves og monteres i et komplet omfangsdræn. Udover dette, så omfatter betalingen også, at en autoriseret kloakmester kommer og fuldføre koblingen af drænet til kloakken, hvilket bestemt også er en krævende opgave. Ydermere, så skal du også huske på, at materialerne ikke er billige at anskaffe, den opgravede jord skal bortkøres og mange andre ting, som man ved første øjekast ikke just får med. Igen skal du derfor bide mærke i, at det er en god investering, der dækker over mange arbejdsopgaver og kan spare dig for mange penge og megen besvær fremadrettet.

Sådan får du den bedste pris

Hvis du har intentioner om at få anlagt et omfangsdræn ved din bolig, så vil du med garanti gerne sikre dig, at det bliver gjort ordentligt og at det hele bliver udført af en virksomhed med helt særlig ekspertise inden for denne type af opgaver. Foruden dette, så er du nok også meget interesseret i, at prisen for den samlede opgave bliver holdt på et så minimalt niveau som overhovedet muligt, hvilket er ganske forståeligt, eftersom der er tale om en stor opgave og det samtidig også er én af de dyreste anlægsopgaver, du kan få lavet ved din bolig. Det ændrer dog ikke på, at der er rig mulighed for at barbere store summer af den samlede pris, hvis blot du sørger for at være kreativ med, hvordan du får den bedste pris på din opgave og du desuden også selv er interesseret i, at gøre lidt forudgående arbejde for at spare penge på etableringen af dit dræn.

Det skal bestemt ikke være nogen hemmelighed, at du opnår den bedste pris ved at indhente tilbud fra flere forskellige virksomheder, der alle har erfaring og ekspertise til at kunne udføre lige netop dén opgave, du står overfor, hvad end der er tale om en rigtig stor opgave eller den derimod har et mere begrænset omfang og størrelse. Der findes med garanti rigtig mange forskellige virksomheder i dit lokalområde, der kunne være interesseret i at besætte den opgave, du har, så derfor er langt de fleste af dem også tilbøjelige til at byde ind på opgaven. Det værste, du kan gøre er blot at kontakte én virksomhed og lade dem varetage opgaven, for der kan nemlig være rigtig mange penge at spare ved at indhente forskellige tilbud, spille de forskellige leverandører ud mod hinanden og samtidig se, hvad de er villige til at give med ekstra eller give af nedslag i prisen.

Der er rigtig mange danskere, der ender med at gøre alt dette arbejde på manuel vis, hvilket som sådan også er en ganske fin fremgangsmåde, men faktum er dog, at du er langt bedre stillet ved at gøre det på en anderledes vis. Du kan f.eks. vælge at bruge en service som 3byggetilbud.dk, hvor du har mulighed for at indhente hele tre tilbud på lige netop din opgave, uden at du skal gøre andet end at angive din kontaktoplysninger og beskrive din opgave. Herefter sørger 3byggetilbud.dk selv for at sætte opgaven i udbud blandt de virksomheder, der beskæftiger sig med den type af opgaver i og omkring din by, så du dermed får kvalificerede bud fra virksomheder i dit lokalområde. Forskellen på 3byggetilbud.dk og at gøre det på manuel vis er, at det er nemmere og at du får sat de forskellige virksomheder op mod hinanden i en budkrig og det resulterer naturligvis i en besparelse for dit vedkommende.

Tilbyd selv at varetage noget af arbejdet

Hvis du ikke føler, at det er helt godt nok med den pris, du får præsenteret ved at bruge en service som 3byggetilbud.dk, så står det dig naturligvis frit for, at forhandle med den udvalgte virksomhed om, at nedbringe prisen yderligere ved, at du selv kommer til at stå for noget af arbejdet. Der er f.eks. op til flere leverandører, der er villige til at overlade gravearbejdet til kunden, så de ikke selv skal bruge tid og ressourcer på denne del af opgaven, så på den måde kan du sagtens nedbringe prisen en god del. Endvidere, så er der også rigtig mange virksomheder, der faktisk ikke er interesseret i, at skulle køre overskydende jord væk fra grunden efter de har udført deres opgave, så dette kan du også passende selv sørge for, da det bestemt også vil være noget, der kan spare din kloakmester for en masse arbejdstimer, hvilket vil medføre en nedjustering af prisen i forhold til det oprindelig bud på din opgave.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
Omfangsdræn, 5.0 out of 5 based on 2 ratings
Share.
Loading Facebook Comments ...

Leave A Reply