Optimering af energiforbrug i erhvervsejendomme

0

Artiklen indeholder reklame

Hver dag bruger virksomheder energi. Vand, varme, ventilation, elektricitet og teknik er alle en del af det samlede energiforbrug, som ofte er langt større end nødvendigt blandt virksomheder. Det er nemlig de færreste, der bruger energien optimalt på trods af, at få ændringer kan give mærkbare besparelser i virksomhedens driftsomkostninger.

Hvordan kan virksomheder optimere deres energiforbrug?

Første skridt på vejen mod et mere optimalt energiforbrug er at kortlægge, hvad virksomheden bruger energi på. Det kan både implicere selve ejendommen og dens energiforbrug, men også det eksterne produktionsudstyr og materialer, som virksomheden bruger.

Når energiforbruget er redegjort for, kan man identificere de områder, hvor virksomheden kan energioptimere og bagefter initiere de nødvendige energisparetiltag. Ofte er medarbejderadfærd og overforbrug også en faktor, der skal med i overvejelserne. Derfor er det hensigtsmæssigt at inddrage medarbejdere tidligt i optimeringsfasen.

Energioptimering kræver en god portion arbejde, og det kan være et ressourcekrævende job at kortlægge og optimere energiforbruget i en virksomhed. Mange vælger af samme grund at udlicitere opgaven til eksterne eksperter, der har et kendskab til typiske faldgruber og de rette løsninger.

Med den rette rådgivning kan en energioptimering af en virksomhed være en yderst god forretning, der kan mærkes på driftsøkonomien.

Hvilke fordele er der ved at energioptimere din virksomhed?

Fordelene ved at optimere din virksomheds energiforbrug er mange og ikke mindst væsentlige, både for din virksomhed og dine medarbejdere.

En forbedret økonomi

Alle virksomheder vægter en bæredygtig økonomi højt, hvilket i sig selv er et eksistensgrundlag for enhver virksomhed. Ved at reducere energiomkostningerne i din virksomhed, øges produktiviteten og derved forbedres virksomhedens bundlinje og totaløkonomi.

Økonomien afhænger af forskellige ting. Virksomhedens image og profil som en energibevidst virksomhed skaber rigtig gode forudsætninger for at være konkurrencedygtig. Optimering af energiforbruget i din virksomhed bidrager til dette, men det bidrager også til en sundere og forbedret bundlinje.

Energi er dyrt – selv de mindste optimeringer og effektiviseringer af energien kan medføre en markant bedre økonomi.

Øget medarbejdertrivsel

Medarbejdertrivsel har både et psykisk og et fysisk, sundhedsmæssigt aspekt.

Med en energioptimering kan også følge et forbedret arbejdsmiljø for medarbejderne. Et ventilationssystem af ældre dato vil både være en energisluger, og derudover vil det som regel også resultere i et dårligt indeklima, hvor svingende temperaturer eller mangel på frisk luft, vil påvirke arbejdstrivslen blandt medarbejderne.

Desuden kan ”måden at gøre tingene på” i virksomheden også bidrage til et energiforbrug, der er højere end nødvendigt. Langt de fleste energieksperter inkluderer derfor altid medarbejderne i energioptimeringsprocessen så tidligt som muligt. Både for at skabe tryghed og gennemsigtighed, men også for at indføre ny adfærd, der kan skabe en bedre kultur omkring det at spare på energi.

Et led i den grønne omstilling

Klimalovgivningen og FN’s verdensmål er velkendt af de fleste mennesker og virksomheder. Som et led i den grønne omstilling følger også et fokus på, hvordan vi arbejder mest hensigtsmæssigt ud fra et klimaperspektiv.

Energioptimering vil både sikre, at vi bruger den energi, vi har til rådighed bedst muligt, og samtidig vil det være med til at systematisere og vise virksomhedens klimaindsats.

I dag er der i langt højere grad også en efterspørgsel fra leverandører, samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere om en grøn og bæredygtig profil.

Det har altså en helt fundamental betydning for virksomhedens image, succesvilkår og konkurrenceevne at indtage en grønnere og mere bæredygtig profil.

C.W. Obel Ejendomme går forrest i kampen om en grønnere omstilling

Når C.W. Obel Ejendomme erhverver en ny ejendom, begynder Bo Andreasen sit arbejde, hvor han undersøger ejendommen, detalje for detalje, for at kunne udnytte og optimere energien bedst muligt.

Læs mere om C.W. Obel Ejendomme og se deres mange attraktive erhvervsejendomme her.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Share.
Loading Facebook Comments ...

Leave A Reply