Varmepumpe mod andre opvarmningsformer

0

Pris og besparelse er altid vitale faktorer i forbindelse med en investering – også når det gælder opvarmningsformer. Derfor har vi lavet denne fyldestgørende oversigt, hvor du kan se en sammenligning af varmpumper kontra de forskellige andre opvarmningsformer. Der fokuseres på købspris, afskrivning og den årlige besparelse. Vi gør dog opmærksom på, at luft til luft varmepumper sjældent kan levere al varmen til et hus selvstændigt, hvorfor du stadig skal have en anden varmekilde oveni. Luft til vand kan dog sagtens varme et helt hus op.

Oliefyr kontra varmepumpe

Oliefyr er en anvendt kilde til varme i omtrent 300.000 danske husstande. Et kritikpunkt ved oliefyre generelt er dog, at de både forurener miljøet og ikke er specielt økonomiske. I indkøb koster et gennemsnitligt oliefyr mellem 25.000-30.000 kroner, men de årlige driftsomkostninger afhænger naturligvis af, hvor stort et hus, som skal opvarmes. Det er dog en generel opfattelse, at oliefyre er på vej ud af markedet, bl.a. fordi varmepumper bliver mere og mere populære i de danske hjem.

En varmepumpe er både mere venlig for miljøet og pengepungen. Varmepumpen udnytter via en varmepumpe den naturlige jordvarme, som forekommer når solens stråler rammer jordoverfladen. Køb og montering af en luft-til-luft varmepumpe kan gøres for omtrent 20.000 kroner, hvilket kun er lidt billigere end oliefyre, men det er især i driftsomkostninger, at varmepumper er fordelagtige. Undersøgelser har vist, at almindelige villa- og parcelhusejer kan spare helt op til 90.000 kroner i varmepumpens levetid (gennemsnitteligt 15 år), hvis de vælger denne fremfor et oliefyr. Årligt giver dette en gennemsnittelig besparelse på 10.000 kroner på varmeregningen, for et almindeligt hus på 130 kvadratmeter.

Dette hænger dels sammen med, at den danske regering i 2013 har nedsat afgifterne for forbrugere med varmepumper med hele 37 øre pr. kilowatttime, og dels også at varmepumper i særdeleshed kun kræver strøm for at fungere, hvilket er et billigere ”brændstof” end olie. I praksis vil en varmepumpe kunne betale sig selv ind på lidt under tre år. En udskiftning af dit gamle oliefyr med en ny og grøn varmepumpe er derfor en kraftig overvejelse værd, hvis du gerne vil spare på varmeregningen og skåne miljøet i samme ombæring.

3 tilbud på Varmepumper

Er du interesseret i 3 gratis og uforpligtende tilbud på en varmepumpe? Tryk på linket her og gå til formular hos Lavenergis samarbejdspartner. Du udfylder lidt informationer og få 3 tilbud på den bedste varmepumpe tilbage. Så kan du vælge det billigste tilbud – eller ingen af dem, hvis du ikke bryder dig om dem. Det er gratis og uforpligtende.

Få 3 Gratis tilbud på en Varmepumpe

Fjernvarme kontra varmepumpe

Fjernvarme er ligesom oliefyr en af de mest anvendte varmeformer i de danske hjem, da hele 62 procent af husstandene har fjernvarme. Fjernvarme er dog miljømæssigt set ikke særlig fordelagtigt, da det primært produceres ved afbrænding af fossile brændstoffer, affald og biomasse. Fjernvarme er heller ikke særlig billigt i hverken montering eller drift.

Hvis du skal have bygget et hus og indlagt fjernvarme, koster dette mellem 30-40.000 kroner. Tager vi et hus på mellem 130-150 kvadratmeter som eksempel, vil dette med de nuværende energipriser koste 15.000 kroner i gennemsnit pr. år at opvarme hele husstanden. Lægges anskaffelsesprisen og årsforbruget sammen, vil dette over en tiårig periode blive sammenlagt cirka 200.000 kroner. Til sammenligning kan en luft til vand varmepumpe med en købspris mellem 70.000 og 90.000 kroner klare den samme opvarmning til lidt under samme pris.

Besparelsen kommer dermed efter den tiårige periode, hvor varmepumpens lidt dyre anskaffelsespris vil begynde at tjene sig selv ind igen, fordi du hver måned sparer penge i varmeomkostninger, hvilket i sidste ende gør, at varmepumpen bliver en bedre investering end fjernvarmen. Samtidig tilgodeser du også miljøet væsentligt bedre ved at anvende varmepumper, da disse kun kræver strøm, mens fjernvarm som sagt kræver afbrænding af fossile brændstoffer eller andet, der udleder CO2.

Naturgas kontra varmepumpe

Naturgas kommer fra jordens undergrund på samme måde som råolie, men udleder dog lidt mindre CO2 end alle andre fossile brændstoffer, hvorfor det kan siges at være det mest miljøvenlige af disse. Et nyfabrikeret naturgasfyr koster i omegnen af 30.000-45.000 kroner, mens et nyt luft til luft varmepumpeanlæg som nævnt kan købes for 20.000 kroner og et luft til vand for cirka 70-90.000 kroner.

Tager man igen udgangspunkt i et hus på mellem 130-150 kvadratmeter, vil det cirka koste mellem 13.000 og 15.000 kroner pr. år at varme op med naturgas. En luft til vand varmepumpe klarer opvarmningen for nogenlunde det samme, mens et luft til luft sniger sig ned som den billigste opvarmningsform af disse tre for omkring 10.000 kroner årligt, hvilket selvfølgelig også skyldes, at dette ikke kan opvarme et hus alene, hvilket de to andre former sagtens kan.

Over en periode på ti år vil disse tal betyde, at varmeudgiften inkl. nyt varmeanlæg for et hus med naturgas bliver cirka 170.000 kroner, mens det for henholdsvis luft til luft og luft til vand varmepumper bliver cirka 125.000 og 200.000 kroner. Besparelsen som opnås ved et luft til luft varmeanlæg er altså på mange penge, og derfor kan dette være en god supplering til din anden energikilde såsom f.eks. naturgas. Samtidig er begge varmepumpetyper langt mere miljøvenlige end naturgas, hvilket også er værd at tage med i overvejelserne.

Træpillefyr kontra varmepumpe

Træpillefyr får i modsætning til oliefyr sin energi fra træ som afbrændes. Et træpillefyr starter ved 45.000 kroner i anskaffelsespris. For vores eksempel på et 130-150 kvadratmeter stort hus, vil et træpillefyr kunne varme hele molevitten op for cirka 10.500 kroner årligt, hvilket jo selvfølgelig svinger alt efter, hvor meget eller hvor lidt varme, som du og din familie har brug for. Jo større et hus, som du har, jo mere vil du selvfølgelig også skulle betale i varme.

En luft til vand varmepumpe vil kunne opvarme vores huseksempel for op til cirka 12.000 kroner årligt, mens en luft til luft udgave vil gøre sit bidrag for 11.000 kroner. Umiddelbart lyder dette altså til, at træpillefyr er en billigere løsning end varmepumper, men igen skal man lige huske besparelsen over tid med i regnestykket.

Installerer man en varmepumpe til supplering eller totalopvarmning, vil man kunne spare mange penge årligt, fordi varmepumper af begge slags som nævnt her er meget billigere i drift end naturgasfyr. Derfor vil en varmepumpe tjene sig selv ind i løbet af fem til seks år grundet de besparelser, som du hver måned får på din varmeregning pga. varmepumpens effekt. Samtidig er det også vigtigt at understrege, at jo større et hus, jo større vil besparelsen være årligt ved at installere en varmepumpe som supplering eller totalopvarmer.

Solceller kontra varmepumpe

Solceller er blevet spået en stor fremtid. Mange danske husstande har solceller installeret på deres tage, selvom interessen er faldet lidt efter 2012, hvor regeringen pålagde en afgift på solcelleejere. Varmepumper er ikke ramt af denne afgift, og er derfor billigere end solceller, selvom købsprisen cirka er den samme for varmepumper og solceller.

Besparingsmæssigt betyder afgiften på solceller, at hvor man før i tiden kunne spare omkring 150.000 kroner over en tiårig periode på solceller, så kan man nu spare langt mindre, hvorfor solceller ikke er nær så attraktive pga. deres forholdsvis dyre købs- og monteringspris. Da en luft til vand varmepumpe koster det samme at anskaffe sig som et solcelleanlæg, vil besparelsen pga. derfor være større her, fordi varmepumper ganske enkelt er fritaget for afgifter indtil videre.

I øjeblikket forsker man dog i, at solceller og luft til luft varmepumper i fremtiden kan kombineres, og dermed dække det totale varmebehov til en husstand, hvilket disse hver især jo ikke kan i dag. Når dette engang kommer på markedet, vil der være mange tusinde kroner at spare på varmeregningen hvert år. Indtil videre er varmepumper dog en langt billigere og mere effektiv løsning, simpelthen pga. de afgifter, som er pålagt solceller.

eller du kan få 3 tilbud vedr. et solcelleanlæg her

Brændeovn kontra varmepumpe

En brændeovn bruger, som alle ved, almindeligt træ til at opvarme husstanden med. Ulempen ved brændeovne er dog, at varmen kan være svær at justere/styre. Brændeovne findes typisk i mindre huse, netop pga. varmen er svær at styre, og ligeledes fordi man ikke kan opvarme et stort hus kun med én brændeovn. Derfor sammenligninger vi kun luft til luft varmepumper med brændeovne og ikke luft til vand.

En luft til luft varmepumpe koster inkl. montering cirka 20.000 kroner. Brændeovne varierer i pris, men hvis der skal laves skorsten og monteres alle nye dele, kommer en brændeovn fra ny op på lidt over en varmepumpes pris (cirka 20-25.000 kroner). Prisen i både anskaffelse og drift er dermed nogenlunde den samme for brændeovne og varmepumper – alligevel er der en vigtig forskel mellem disse to opvarmningsformer.

Det er bedst for et hus, hvis der opretholdes en konstant varme, og dette kan kun en varmepumpe sørge for, da brændeovne af gode grunde ikke kan være tændt, når man ikke er hjemme. Luft til luft varmepumper er derfor den mest fordelagtige løsning af disse to – specielt i små boliger såsom et sommerhus, da man i så fald kan dække over halvdelen af varmebehovet igennem denne.

Jordvarme kontra varmepumpe

Jordvarmeanlæg udvinder den varme, som oplagres i jordoverfladen, når solstrålerne rammer denne. Ved hjælp af en slange føres varmen ind i den tilhørende husstand. Jordvarme er ligesom varmepumper en miljøvenlig varmeform, fordi der ikke udledes CO2 direkte ved opvarmningen, som sker naturligt via solens energi.

Jordvarme er dog dyrt at anskaffe sig. Priserne ligger på mellem 100-150.000 kroner, hvilket bl.a. skyldes, at den lange jordslange skal nedgraves på et stort areal. Dette er altså noget dyrere end en luft til vand varmepumpe, som kan købes for 70-90.000 kroner. Driftsmæssigt vil det jævnfør vores eksempel med et 130-150 kvadratmeters stort hus koste cirka 12.000 kroner i årligt varmeforbrug for begge varmeformers vedkommende. Driftsmæssigt er prisen altså den samme

Over en længere periode på f.eks. 10-15 i år vil jordvarmeanlægget samlet set dog være en billigere løsning end varmepumpen, da service, udvinding er hhv lavere og højere på jordvarme. Alle priserne her er dog kun vejledende og gennemsnittelige, da de forskellige modeller, regler og mekanismer på markedet varierer meget og ændrer sig hele tiden. Et godt råd er derfor altid at undersøge markedets priser og fastsætte sine behov, inden man vælger hvilken varmeform, som man vil have i sin bolig.

Hvis du er interesseret i mere information om specifikke typer af varmepumper så tage et kig med og Læs mere om varmepumper her.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.5/5 (15 votes cast)
Varmepumpe mod andre opvarmningsformer, 3.5 out of 5 based on 15 ratings
Share.
Loading Facebook Comments ...

Leave A Reply